Children Green World Vision - Youth with love for farming, nature  and healthy nutrition
Children Green World Vision er en forening basert på kristent livssyn. Vi ønsker å lage  ny webside til høsten:  www.childrengreenworldvision.org.  Organisasjonsnummeret er: 996 092 151.   Bankkontonr. IBAHN: NO 75 2135.302.6566.  Swift: SPTRNO22. Hovedsete er  i Norge med representasjon i Mali i Vest Afrika ved pastor Tiowa Diarra som også leder tentbevegelsen i Afrika.  Her  står han på en 100 da stor eiendom på savannen utenfor Segou der vi tenkte å drive jordbruk og modulbasert landbruks undervisning.  PS! Alt arbeid fra norsk side er ulønnet,  inklusive all administrasjon.  Vi lønner kun folk fra den lokale befolkning i mottagerlandet for arbeid.   Dermed går nærmest alle gaver direkte til formålet.
Visjon
Unge mennesker forlater landsbygda for å finne et arbeid og liv i byene,  men havner i slum og arbeidsløshet.  Samtidig dyrkes jorda med lite effektive,  arbeidsintensive metoder som fører til jorderosjon og sviktende avlinger. Måltidene består vanligvis vesentlig av mais og hirsegrøt med noe kjøtt og fisk.  Bruken av grønnsaker er minimal.  Bedre ernæring ville gi mer smakelig mat og bedre helse.
Vi ønsker å gi unge mennesker kompetanse og kjærlighet til jord og dyrking og sunn, smakfull og næringsrik mat.  Samtidig ønsker vi å fremme bevaring av jordsmonn,  skog og andre naturressurser og framelske et stort artsmangfold.
Her har vi noen yngre mennesker som ofte mangler arbeid.  De bor like ved en eiendom i Segou der vi på sikt hadde tenkt å bygge skole for unge kvinner med vekt på ernæring, grønnsaks dyrking,  søm mm.
Vi prioriterer  først og fremst å gi utdannelse  til ungdom / unge voksne i bærekraftig landbruk (sustainable agriculture). Dette ser vi nå best kan gjøres på en landbrukseiendom og ute i landsbyene.

Korte kurs med praktiske øvelser i landsbyene og opplæring av lærere som dyrker et demonstrasjonsfelt i hver sin landsby er en rimelig og effektiv hjelp.   Dyrkere som begynner å anvende våre metoder blir fulgt opp gjennom vekstsesongen.  Dette gir effektiv utveksling av erfaring. Vi ønsker at de vi lærer opp skal kunne bli i stand til å lære andre.  Derfor satser vi vesentlig på dem som har begynt å anvende det de har lært og tar disse inn i forpliktende oppfølging.    Denne måten å bringe vår hjelp er i dag prioritert.

Her har vi nåværende styreformann iført fulanistammens hatt mot sol og 40 grader plus, på eiendommen der vi hadde tenkt å bygge skolen for unge kvinner. 
Vi har arkitekttegnet forslag til skolebygninger langs ytterkantene av eiendommen.
Her ser vi til høyre   Nianson Mounkoro på skoletomta som han hjalp nåværende eiere med kjøpet av. Lovet overføring til organisajonen avventes. 
Sønnen Balla  til venstre. Og i midten ser vi Mamadou Diallo som er lærer og meget landbruks interessert. Han har lært treplantemetoden "Plasa".
I 2009 plantet vi mange forskjellige frukttrær i sentrum av eiendommen til bruk i undervisning 
og matlaging. 
På savanneeiendommen der Niansons sønn Balla og Mamadou Diallo her står, ønsket vi å dyrke skånsomt og ta vare på mest mulig naturlig vegetasjon og plante inn høvelige trær for en såkalt "food forest".   Vi vil anvende alt organisk materiale til jordforbedring.  Vi ønsker fruktdyrking av mange slag,  hirse,  mais, maniok, grønnsaker osv.   Et hønseri med frittgående høner og fiskedam er også ønskelig.   Det er aktuelt å la folk som ikke eier jord og har hatt kurs hos oss få leie parseller gratis.  De må  dyrke opp med våre metoder der vi også anlegger forsøk etter mønster  av en forsøksring der dyrkerne prøver ut forskjellige dyrkingsspørsmål.  Dermed får dyrkerne skikkelig kunnskap og forhåpentlig mulighet til å få kapital nok til å kjøpe litt jord selv.  En rullering av dyrkere over år vil stadig utdanne og istandsette nye dyrkere.     Vi anvender dyrkingssystem som er kjent som "Farming Gods Way"- i praksis ganske lik "Conservational Farming".  Last ned en enkel manual som Øystein Haugerud har lagd for denne dyrkingsmetoden,  supplert med en del tips angående jordkultur:  "Sustainable farming for smallholders"Vi har også hatt kontakt med ICRISAT som kan hjelpe oss med råd og kanskje også i undervisningen.
Det er mange flinke smeder i Mali,  men landbruks redskapene er enkle håndredskaper og noe til esel. Vi tenker å undersøke, evt. på sikt sette igang produksjon av tilpasset gammel hånd / heste -redskap fra Norge. Også nyere redskaper for jordbruk uten pløying (no till) kan bli aktuelt.  Produksjon av andre nyttige redskaper som vanndispenser,  solkoker,  og vedovner er aktuelt i bygdeutvikling.    Vi kan også tenke oss å sette igang tiltak med småskala energiproduksjon.
 I APRIL 2012 HOLDT VI KURS I FARMING GODS WAY I SEGOU FOR MEDLEMMER AV LOKALE KIRKER. LAST NED BILDER HER.  I august var styreformannen  på oppfølging av dyrkere som har tatt i bruk metodene etter kurset.  Det ble en god utveksling og vi fulgte opp dyrkerne gjennom sesongen. Her ser vi deltagerne fra kveldsmøte.  I mars 2013  utvidet vi kurset i Segou og dessuten holdt vi kurs i landsbyområdet Dafara utenfor Bamako. Der deltok 25 farmere fra 5 landsbyer,  og mange har tatt i bruk metoden da regntiden satte inn i midten av Juni.  Øystein Haugerud fra landbruksetaten i Buskerud fylke var med og delte av sin erfaring om jordstruktur,  jordkultur og plantedyrking.   Også Jan Solberg var med på kursene. Last ned rapport her.  Kursene er fulgt opp hos farmerne sommeren 2013. Rapport fra oppfølgingen etter innhøsting kan lastes ned her: Rapport høst 2013.  Årsrapport for 2013 foreligger her på fransk med en god del fine bilder.  I mars 2014 holdt vi igjen kurs i dyrking og i kompostering for dyrkere som har anvendt våre metoder i Dafara området og i landsbyen Nerekoro utenfor Segou. i 2015 og 2016 har vi konsentrert arbeidet om Dafara området.  Og i 2017 har vi to dagers oppfølgingskurs 28 og 29. mars for en flokk ivrige dyrkere som nå vil dyrke større areal etter FGW metoder.
Website Builder drives av  Vistaprint